Rólunk

Szakmai hitvallásunk

Hisszük, hogy a tapasztalati alapokon nyugvó, un. tradicionális gyógymódok, illetve az azonosított természetes és szintetikus farmakológiailag is bizonyított hatású hatóanyagokkal történő orvoslás nem egymás ellen fordulva, hanem kéz a kézben, egymást támogatva hivatott az egészséget szolgálni. Hisszük, hogy a „klasszikus” gyógyszer és a növényi gyógyszer nem egymást kizárja, hanem egymást kiegészíti.

Azt képviseljük, hogy a többezer éves népi gyógyászatban alkalmazott drogok- és készítmények kémiai és farmakológiai hatástani toxikológiai revíziója szükséges a megnyugtató további növényi gyógyszerként történő fejlesztéséig. A természet „gyógyszergyárából” származó anyagok, növényi eredetű készítmények nem csak a gyógyulásban, hanem a betegségek megelőzésében is jelentős szerepet játszanak.

Továbbá azt képviseljük, hogy a növényekben található biológiailag aktív anyagcseretermékek (hatóanyagok) arzenálja csodálatosan komplex módon, több támadásponton fejti ki a hatását, és ezáltal képes elősegíteni a gyógyulást.

Valljuk, hogy az ellenőrzött minőségű, standardizált „hatóanyagtartalmú” növényi gyógyszerek a jövő gyógyításának egyik legjelentősebb eszközei.

Küldetésünk a gyógynövényismeretben szerzett 100 évnyi „know-how”-n alapuló termékek fejlesztése, szolgáltatások nyújtása, ezáltal a gyógynövény-szakma magasabb szintre emelése, megismertetése minél szélesebb körben.

Száz év - dióhéjban

A Gyógynövénykutató Intézet több mint száz éves múltra tekint vissza. Intézetünk története 1915-ben kezdődött, amikor a Földmívelésügyi Minisztérium megalapította a Gyógynövénykísérleti Állomást Budapesten, mely később a történelmi viharok ellenére az egész magyar ipari célú gyógynövénykutatás, fejlesztés és minősítés alapja lett.

Kezdeti idők

A kezdeti időkben a Gyógynövénykísérleti Állomás célja a háborús időkben új fajok kutatása a növényi gyógyszeralapanyagok iránti kereslet kielégítése végett, továbbá nyersanyag biztosítása a különböző kutatásokhoz. Intézetünkhöz fűződik a magyar gyógynövényügy tudományos és gyakorlati megalapozása, a hazai gyógynövénykutatás elindítása és európai színvonalúvá fejlesztése, a gyógynövények botanikai leírása, honosítása és termesztésbe vonása, a gyógynövények- és drogok vizsgálata, normalizációja, az ellenőrzési rendszer kidolgozása és működtetése, ami példaértékű volt egész Európában és világhírnevet szerzett a magyar gyógynövénynek. Az először Magyarországon bevezetett gyógynövényminősítési rendszer követendő modellt szolgáltatott az európai országok számára.

 A gyógyszeripari kutatás és fejlesztés kora

1957-től az Intézet Tétényi Péter professzor irányításával működött tovább. Ekkor indultak azok a célirányos kutatások, melyek eredményeként kialakultak a mák, a digitalis, az anyarozs és amzónia nagyüzemi termesztési rendszerek, biztosítva a gyógyszergyárak drog alapanyag igényét.

1982-től az intézet az Ipari Minisztériumhoz tartozó hat gyógyszergyár közös vállalataként működött. Az 1967-1990-ig tartó időszak alatt a kutatóhely hatóanyagra nemesített új fajtái, szabadalmai, termesztési módszerei és analitikai izolációs technikái révén a gyógyszeripar biológiai háttérintézményévé és a gyógynövénykutatás egyik világszerte elismert központjává vált.

Rendszerváltás és diverzifikáció

1990-től Dr. Nyiredy Szabolcs elnökigazgató 16 évig vezette az Intézetet. A rendszerváltást követően a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés megtorpanása a pénzügyi források kivonása az Intézet életében is komoly nehézségeket okozott.

Az intézet alapvetően tudományos kutatási jellegének megőrzése mellett a hatósági gyógynövénydrog minősítés feladatait ellátva, tevékenységét kiegészítette lapkiadással, konferenciaszervezéssel, és gyógyszergyártással. 2004-ben a GMP Konform gyógyszergyártás új gyártóüzemi megvalósítása az intézeti erőforrások legstabilabb pillére lett.

Új szelek szárnyán

2006-ban Nyiredy Szabolcs akadémikus tragikusan korai halálát követően, a Gyógynövény Kutató Intézet Zrt. tulajdonosai a 100 hektár földvagyont Ingatlanhasznosító Zrt.-be, a tevékenységet pedig Kft.-be szervezték át, és értékesítését vagy felszámolását határozták el.

2008 óta a Gyógynövénykutató Intézet Kft. a PannonPharma Cégcsoport tagjaként, önálló nevét megtartva működik tovább, biztosítva ezáltal, hogy az egyedülálló, a világon elsőként alapított, nagy hagyományokkal rendelkező, nemzetközileg elismert magyarországi gyógynövénykutatás bázisa továbbra is fennmaradjon.

Ismerje meg a Gyógynövénykutató Intézet részletes történetét! Kattintson ide!

Tekintse meg az Intézet történetéről készült felvételt!

 

Cégünk ma - és holnap

Intézetünk százéves szellemi örökségének bázisán működik tovább, múltat és jövőt összekötve. Büszkék vagyunk, hogy több mint 100 éves múlttal a hátunk mögött a tradíciókat nem feledve haladunk előre. Oktatási, továbbképzési és szaktanácsadói tevékenységünkkel elősegítjük a kistérségek gyógynövényvertikumának fejlődését. Szakmai fórumok szervezésével és megtartásával a gyógynövénykutatás fejlesztés aktuális témaköreire, szakterületeire hívjuk fel a figyelmet. Kemotaxonómiai Botanikus Kertünk vezetett látogatása minden évben számos érdeklődő, egyetemista továbbképzését segíti elő. Azt képviseljük, hogy a növényi gyógyszerek a jövő gyógyításának egyik legjelentősebb eszközei, ezért Cégünk elkötelezett a hatalmas növényi gyógyszerkincset képviselő Hagyományos Kínai Gyógyászat (TCM) iránt.

 

Felépítésünk

Gyógyszergyártó Üzem

A Gyógynövénykutató Intézet új, korszerű gyógyszergyártó üzeme 2004-ben épült. Az Üzemben elsősorban folyékony gyógyszerformájú készítmények, gyógynövényalapú termékek gyártását végezzük. GMP hatósági engedéllyel végzett gyógyszergyártási tevékenységünk kiterjed a gyógyszerkönyvi növényi kivonatok, tinktúrák, oldatos cseppek gyártására és csomagolására valamint az Aqua purificata, azaz tisztított víz előállítására és csomagolására.

Minőségellenőrzési Osztály

Az Intézet 100 éves hagyományához illeszkedve a Minőségellenőrzési Osztály törekvése a magas színvonalú műszaki állapot és szakmai felkészültség fenntartása. Az osztály dolgozóinak létszáma 10 fő, melyből 7 fő diplomás (vegyész, biomérnök, élelmiszeripari mérnök) illetve 3 fő vegyésztechnikusi végzettséggel rendelkezik.

A laboratórium fő tevékenységi területe a készítmények teljeskörű ellenőrzése a kiindulási anyagokkal kezdődően, a késztermékek vizsgálatáig, megfelelve a hatályos GMP (Good Manufacturing Practice, azaz Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat) irányelveinek. Vizsgálatainkat elsősorban az érvényben lévő PhHg.VIII- cPhEur előírásainak megfelelően végezzük, illetve gyógyszerkönyvi előírás hiányában, saját fejlesztésű, az ICH irányelveit követő, validált analitikai módszereket dolgozunk ki. A gyógynövény drogok minősítésének az analitikai vizsgálatok mellett, szerves részét képezik az érzékszervi, makroszkópos és mikroszkópos azonossági, tisztasági vizsgálatok is, amit a külön erre a célra berendezett, Érzékszervi Laboratóriumunk biztosít. A Mikrobiológiai laboratóriumunknak is fontos szerep jut a Gyártóüzem tevékenységének megfelelő működtetésében.

Minőségbiztosítási Osztály

A Minőségbiztosítási Osztály feladata a GMP irányelveinek megfelelő minőségbiztosítási rendszer működtetése, dokumentumok kezelése, jóváhagyása. Továbbá a kiindulási anyagok, csomagolóanyagok gyártáshoz történő felszabadítása, késztermékek kiszállításra történő felszabadítása.

Agronómiai és Botanikai Osztály

Az Osztály fő tevékenységi körébe tartozik a gyógynövény génbank fenntartása és fejlesztése, az Intézet államilag elismert fajtáinak fenntartása, szaporítóanyag előállítása, gyógynövénytermesztési technológiák fejlesztése, gyógynövény-termesztés és termeszttetés. Továbbá az Osztályhoz tartozik a kemotaxonómiai Botanikus kert fenntartása.

Kutatás és fejlesztés

A szellemi örökségünk bázisára építve, a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe véve a K+F tevékenységünk elsősorban azokra a területekre irányul, ahol a növényi készítmények még kevésbé ismertek illetve használtak, de fontos helyük van, mint a mezőgazdaságban az ökológiai növénytermesztés.

A tradicionális kínai gyógyászatban (TCM) alkalmazott növényi drogok egyre jelentősebbek Európában is, ennek eredményeképp egyre nagyobb számban szerepelnek az Európai Gyógyszerkönyven. Cégünk fókuszában állnak a TCM növények azonosítása, honosítása, termesztésbe vitele, az import drogok minőségellenőrzése és azokból készítmények fejlesztése.